Marketingowe Wsparcie Biznesu RIKONA

Strategia marketingowa: Orientacja firmy na rynek w procesie budowania marki

28 lutego 2024

Podsumowanie

Strategia marketingowa określa, na jaki obszar jest zorientowana firma. W artykule skupiamy się na orientacji rynkowej i jej wpływie na proces budowania marki. Przybliżamy m.in., jak takie podejście kształtuje wizerunek marki i jak zrozumienie potrzeb klientów wpływa na budowanie relacji z nimi. Podajemy także praktyczne przykłady stosowanych strategii.

Działania marketingowe w konkurencyjnym świecie biznesowym wymagają zrozumienia i reagowania na potrzeby oraz oczekiwania klientów. Jednym z kluczowych i skutecznych narzędzi, które pomagają w realizacji tych celów, są strategia marketingowa i orientacja firmy na rynek. Jest to element strategii biznesowej, który skupia się na trzech elementach: analizie, zrozumieniu i dostosowaniu działań firmy do oczekiwań konsumentów i wymagań rynkowych. Odgrywa on istotną rolę w rozwijaniu marki. Warto więc przyjrzeć mu się dokładniej.

Strategia marketingowa: Orientacja firmy na rynek

Na jakie działania marketingowe zdecydować się, uwzględniając nowe  otoczenie marketingowe? Szefowie marketingu, (ang. Chief Marketing Officers - CMO) coraz częściej wybierają orientację holistyczną. Warto jednak prześledzić proces ewolucji wcześniejszych orientacji marketingowych. 

Orientacja produkcyjna

Philip Kotler i Kevin Lane Keller w książce „Marketing” podają, że orientacja produkcyjna to jedna z najstarszych teorii biznesowych. Zakłada ona, że „konsumenci wolą te produkty, które są powszechnie dostępne i niedrogie”. Co to oznacza dla firmy?

Właściciele firm stosujący tę orientację skupiają się na trzech elementach:

 • uzyskaniu wysokiej wydajności produkcji;
 • niskich kosztach;
 • masowej dystrybucji.

Orientacja produkcyjna sprawdza się, gdy firma planuje poszerzyć rynek, a także w przypadku państw rozwijających się, jak do niedawna Chin lub obecnie Indii. Sprawdźmy, jak to wyglądało na przykładzie Państwa Środka.

Przykład: Największy chiński producent komputerów PC, firma Legend, która jest udziałowcem grupy Lenovo, w połączeniu z lokalnym gigantem AGD Haier, korzystają z bardzo dużych zasobów taniej siły roboczej, aby zdominować rynek.

Strategia marketingowa: Orientacja firmy na rynek w procesie budowania marki; strategia biznesowa

Orientacja produktowa

Orientacja produktowa zakłada, że konsumenci preferują produkty, które:

 • oferują najlepszą jakość;
 • najlepiej realizują cel, do którego są przeznaczone;
 • mają najwięcej innowacyjnych cech.

W przypadku tego podejścia zdarza się, że CMO mogą ulec „złudzeniu lepszej pułapki myszy” (better mouse-trap fallacy). Dzieje się tak, gdy menedżerowie uważają, że wystarczy, aby produkt był lepszy, a klienci sami przyjdą do firmy. Nowy lub ulepszony produkt może nie odnieść sukcesu. Jednak, aby cieszył się on powodzeniem, firma musi go w odpowiedni sposób wycenić, dystrybuować, reklamować i sprzedawać.

Przeczytaj także: Mało klientów? Słaba sprzedaż? Trzymaj rozwiązanie tego problemu.

Orientacja sprzedażowa

Orientacja sprzedażowa to podejście, które zakłada, że bez odpowiedniej zachęty nabywcy produktu lub usługi nie kupią pożądanej ilości produkowanych przez firmę towarów. Tego typu podejście zakłada agresywną sprzedaż w przypadku dóbr, o których nabywcy przeważnie nie myślą. Dotyczy to m.in. polis ubezpieczeniowych czy miejsca na cmentarzu.

Innym przykładem jest sytuacja, gdy dany biznes ma nadwyżkę mocy produkcyjnych i bardziej zależy mu na sprzedaży tego, co produkuje niż tego, co chce rynek. 

Marketing, który bazuje na agresywnej sprzedaży, jest ryzykowny. Wprawdzie może być efektywny, ale tylko do czasu. Takie podejście zakłada, że klienci nie tylko kupią produkt lub usługę, ale wrócą po więcej. Ponadto konsumenci nie będą chcieli ich zwracać, nie zrobią mu złej reputacji i nie zgłoszą się do organizacji konsumenckich.

Orientacja marketingowa

Orientacja marketingowa powstała w połowie lat 50. XX wieku. Jej głównym założeniem jest koncentracja na kliencie i reagowanie na jego zmieniające się potrzeby. W tym wypadku firma nie szuka nabywców na produkowane dobra lub dostarczaną usługę, ale tworzy rozwiązania, które będą odpowiadały klientom.


Przykład: Firma Dell Computer nie dostarcza idealnych komputerów. Jej celem jest dostarczenie platformy produktowej, która umożliwia konsumentom stworzenie komputera o parametrach, jakich potrzebuje.


Orientacja marketingowa to podejście, które zakłada, że najważniejszym elementem, który umożliwia osiągnięcie celów firmy, jest „bycie skuteczniejszym od konkurentów w sferze tworzenia, dostarczania i komunikowania rynkom docelowym wyższej wartości”.

Theodore Levitt z Harvard University przedstawił, jak wygląda kontrast pomiędzy orientacją i sprzedażową: „Sprzedaż koncentruje się na potrzebach sprzedawcy, marketing - na potrzebach nabywcy. Sprzedaż zajmuje się potrzebą sprzedawcy, aby zmienić towar na gotówkę, marketing zaś - ideą zaspokajania potrzeb klienta za pomocą produktu oraz całego zestawu rzeczy związanych ze stworzeniem, dostarczaniem go i ostatecznie aktem jego konsumpcji”.

Orientacja holistyczna

Orientacja holistyczna rozwija, projektuje i wdraża programy marketingowe, procesy i działania w taki sposób, aby zyskać szerokie ujęcie i obraz wzajemnych zależności. Marketingowcy, którzy stosują takie podejście, zauważają, że w marketingu wszystko ma znaczenie i bardzo istotne jest, aby spojrzeć na sprawy w szerokiej perspektywie.

Orientacja holistyczna uwzględnia wiele różnych parametrów i złożoności działalności marketingowej, a następnie dostosowuje się do nich. Innymi słowy, firmy odnoszące sukcesy to takie, które stale dostosowują swój marketing do zmieniającego się rynku.

Strategia marketingowa: Orientacja firmy na rynek w procesie budowania marki; strategia biznesowa

Czym jest strategia marketingowa?

Dobrą praktyką jest, aby każda firma miała swoją strategię marketingową. Realizuje ona cele i zadania, które zebrane są w jeden precyzyjny plan działania. Dobra strategia marketingowa opiera się na badaniach rynku. Jej głównymi celami są promocja produktów czy usług i wypracowanie zysku. 

Właściwie dopasowana strategia marketingowa ułatwia firmom dotarcie do grupy docelowej. Co więcej, firma rozumie ich potrzeby, a dzięki temu może wybrać skuteczne metody marketingowe i pomóc zwiększyć sprzedaż. 

Jakie są elementy strategii marketingowej?

Osoby od zarządzania marketingowego budują strategię, która funkcjonuje jako całość i nie przypomina zlepku kilku elementów, które nie do końca ze sobą pasują. Co składa się na strategię silnej marki?

Strategia marketingowa to m.in.:

 • kompleksowe podejście;
 • analiza rynku;
 • konkurencyjność;
 • strategia marki;
 • plan finansowy;
 • wdrożenie strategii;
 • ulepszanie.

Wspomniane punkty to fundamenty dla skutecznej strategii marki i punkt wyjścia do tworzenia planu marketingowego. 

Jak orientacja firmy na rynek wpływa na proces budowania marki?

Orientacja na rynek pozwala odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, jak zmieniają się potrzeby klientów i jak na nie reagować. Tworząc zaangażowany branding, warto skupić się na kliencie, od którego satysfakcji i lojalności zależy sukces przedsiębiorstwa. W realizacji tych priorytetów pomagają analizy rynkowe, weryfikacja konkurencji czy określenie strategicznej grupy docelowej. 

Jak orientacja firmy na rynek może kształtować strategię i wizerunek marki?

Konkurencja, która jest w danym momencie pozycjonowana wyżej od Twojej firmy, może pomóc Ci w kształtowaniu własnej oferty produktowej i usługowej. Jeśli sprzedaż konkurenta stale rośnie, to najpewniej dobrze rozpoznał on potrzeby i preferencje klientów w danej grupie docelowej i stworzyli z tego swoją przewagę konkurencyjną. Możesz tego typu rozwiązania wykorzystać z korzyścią dla rozwoju własnego biznesu.

Ważnym aspektem, który pomoże w realizacji celów biznesowych Twojej firmy, jest strategia cenowa. Najlepiej dopasować ją do poziomu akceptowalnego dla rynku. Niemniej ważne jest, aby wartość dostarczana przez przedsiębiorstwo była adekwatna do tego, za co płacą klienci.

Strategia marketingowa: Orientacja firmy na rynek w procesie budowania marki; strategia biznesowa

Na długoterminowy wizerunek marki wpływa także komunikacja marketingowa, zarówno ta online, jak i offline. Zrozumienie języka i wartości klientów pomaga zbudować przywiązanie do marki i stworzyć więź emocjonalną.

Ponadto warto zwrócić uwagę na inne działania, które mają długofalowy wpływ na strategię i wizerunek marki. Wśród nich są m.in. odpowiednie kanały dystrybucji, które umożliwiają dotarcie do grupy docelowej i systematyczne monitorowanie rynku w celu optymalizacji działań.

Strategia marketingowa: Jak zrozumienie potrzeb i preferencji klientów wpływa na budowanie relacji z nimi?

Jeżeli chcesz budować trwałe relacje z klientami, to warto omówić ze swoim zespołem marketingowym metody budowania trwałych i lojalnych więzi. Orientacja na rynek to podejście, które pozwala odkrywać, jakie są oczekiwania klientów wobec produktów i usług.

Systematycznie prowadzone analizy rynkowe, dane demograficzne, behawioralne i słuchanie głosu klientów, pomoże Twojej firmie lepiej dostosować ofertę do sytuacji na rynku. W lepszym poznaniu klientów pomogą narzędzia do analizy trendów, a także Google Analytics. 

Działania, które prowadzą do zwiększenia lojalności swoich klientów:

 • programy lojalnościowe;
 • personalizacja komunikacji i oferty;
 • poprawa obsługi klienta;
 • budowanie zaufania i wiarygodności;
 • kreowanie wartości dodanej.

Jeśli uda Ci się zidentyfikować potrzeby grupy docelowej i określić preferowany sposób komunikacji, to przy użyciu np. Google Ads lub Facebook Ads masz szansę na zwiększenie skuteczności sprzedaży. Z drugiej strony firma będzie postrzegana, jako ta, która rozumie potrzeby swoich klientów.

Przykłady firm stosujących orientację na rynek do budowania pozytywnych relacji z klientami:

 • Amazon - sklep rekomenduje klientom produkty na podstawie analizy zachowań zakupowych, co sprawia, że doświadczenia zakupowe są bardziej angażujące i spersonalizowane.
 • Starbucks - program lojalnościowy Starbucks Rewards nagradza klientów za częste zakupy i zachęca do powrotu, oferując bezpłatne produkty i spersonalizowane oferty.
 • Nike - firma stworzyła program NikePlus, który zapewnia członkom dostęp do produktów, wydarzeń i indywidualnych treningów, co pozytywnie wpływa na budowanie emocjonalnych więzi z marką.

Powyższe przykłady pokazują, że analiza zachowań klientów np. w mediach społecznościowych, ale też na stronie sklepu i w miejscach aktywności marki, ułatwia rozpoznanie oczekiwań i potrzeb kupujących. Nie bez znaczenia są tutaj działania SEO, które są ważnym elementem strategii marketingowej wielu firm. 

Strategia marketingowa: Orientacja firmy na rynek w procesie budowania marki; strategia biznesowa

Jak poznanie oczekiwań klientów oraz rynku ułatwia promowanie marki i budowanie jej pozytywnego wizerunku?

W trakcie tworzenia strategii marketingowej, warto uwzględnić działania mające na celu pozyskiwanie i analizę danych z rynku. Kluczowe jest zrozumienie potrzeb swojej grupy docelowej, co pozytywnie przekłada się na wizerunek marki. Dzięki temu firma może dostosować swoje działania i komunikację do swoich najważniejszych odbiorców.

Przykłady firm wykorzystujących orientację na rynek do budowania marki:

 • Dove - firma od lat skupia się na promocji naturalnego piękna i akceptacji swojego wyglądu. W swoich kampaniach reklamowych promuje naturalność i różnorodność. Przekłada się to na pozytywny wizerunek marki, który skupia się na równości i empatii.
 • Airbnb - platforma stosuje orientację na rynek w celu budowania wizerunku marki opartej na wspólnocie i zaufaniu. Klienci mają do dyspozycji system ocen, transparentne zasady i wsparcie lokalnych społeczności. Dzięki temu firma buduje wzajemne zaufanie, co sprzyja rozwojowi społeczności i sprzyja realizacji celów marketingowych.

Rosnąca konkurencja na niemal każdym rynku sprawia, że ważne są zarówno produkty i usługi, jak i innowacyjność firmy w zakresie budowania jej wizerunku. Dobrze jednak unikać ryzyka, które może mieć negatywny wpływ na postrzeganie firmy. W tym celu należy zadbać o monitoring mediów społecznościowych i badania satysfakcji klientów. Jeśli przedsiębiorstwo ma być autentyczne, to ważna jest także jego reakcja na opinie klientów. Wówczas budujesz wizerunek firmy, która słucha swoich klientów i dba o ich satysfakcję.

Strategia marketingowa: Marketing w Twoim biznesie

Orientacja firmy na rynek ewoluowała przez dziesiątki lat. Współcześni CMO często wybierają orientację na klienta. Ten element strategii marketingowej pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i dostosowanie rozwiązań, które pomogą zbudować lojalną społeczność i wypracować oczekiwane przychody.

Zależy Ci na rozwoju swojego biznesu? Chcesz zwiększyć swoją widoczność w wyszukiwarkach, a przy tym zbudować pozytywny wizerunek firmy? Poznaj więcej szczegółów.

Autor:

RikonaMarketingowe Wsparcie Biznesu RIKONA
Pomagamy ambitnym przedsiębiorcom w budowaniu silnego wizerunku marki i rozkręceniu sprzedaży.

Poprzednie artykuły

Marketing B2B - jakie strategie pozwalają dotrzeć do klienta biznesowego?

Współczesny świat biznesu jest bardzo dynamiczny, a marketing B2B odgrywa w nim kluczową rolę. Przede wszystkim w budowaniu trwałych relacji z klientami, zwiększaniu sprzedaży i generowaniu wartościowych leadów. Marketing B2B jest bardziej złożony od B2C (klienci indywidualni) i wymaga przemyślanych strategii i podejścia uwzględniającego specyficzne potrzeby odbiorców. Czego jeszcze dowiesz się z artykułu? Przyjrzymy się […]

Czytaj dalej
Doradztwo marketingowe – jak wdrażać skuteczne działania B2B i B2C?

Dynamicznie zmieniający się świat biznesu, skuteczne działania marketingowe są kluczem do sukcesu każdej firmy. Niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na rynku B2B czy B2C, efektywna strategia marketingowa pomoże wpłynąć zarówno na wizerunek marki, jak i jej wyniki finansowe. Co zrobić, gdy działania marketingowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów? Odpowiedzią może być doradztwo marketingowe. Jest to […]

Czytaj dalej
Consumer insight – jak zrozumieć swoich klientów i skuteczniej sprzedawać?

„Czego pragną kobiety” to film z 2000 r., w którym główny bohater, specjalista od reklamy, ulega wypadkowi, po którym słyszy myśli kobiet. Dzięki temu jest w stanie idealnie dopasować swoje działania do potrzeb płci pięknej, czym zyskuje przewagę. Jak to ma się do sprzedaży w Twojej firmie? Choć też chcielibyśmy wiedzieć, czego pragną kobiety, to […]

Czytaj dalej
Jak strategia pozycjonowania Long Tail może poprawić Twoje SEO?

Rozwój internetu sprawił, że nasze zachowania w sieci także ewoluowały. Z każdym dniem lepiej rozumiemy, jak działają wyszukiwarki, jak z nich korzystać i jak dotrzeć do informacji, których potrzebujesz. Mało kto z nas szukając butów do biegania, wpisze w wyszukiwarce ogólne hasło „buty”. Bardziej prawdopodobne jest, że wpiszemy „buty do biegania Nike dla mężczyzn do […]

Czytaj dalej
Jak stworzyć Unique Value Proposition (UVP) i wyróżnić się na rynku?

We współczesnym konkurencyjnym biznesie kluczowym elementem sukcesu jest umiejętność wyróżnienia się na tle konkurencji, czyli Unique Value Proposition (UVP). Propozycja wartości, która przemawia do klientów i pomaga wyróźnić Twoją firmę od konkurencji, to niezbędny składnik silnej marki, która pozyskuje klientów i sprawia, że są oni lojalni. Odpowiedzi znajdziesz w dalszej części artykułu. Zapraszamy! Czym jest […]

Czytaj dalej
Recykling treści – na czym polega? EKO jest w modzie

Ponowne wykorzystywanie surowców naturalnych to nie tylko ukłon w stronę zielonych zmian. Jest to również szansa na efektywniejsze zarządzanie dostępnymi zasobami. Jednym z takich zasobów dla Twojej firmy są treści na stronie internetowej i w e-sklepie. Wiesz, że puszki aluminiowe można przetwarzać w nieskończoność? Materiał jest ciągle użyteczny. Twoje treści także mogą takie być i […]

Czytaj dalej
Przykładowy opis firm, czyli „O firmie” / „O nas”  – jak napisać, aby zachęcić klientów do współpracy?

Zróbmy mały test. Wyobraź sobie, że szukasz dostawcy usług lub produktów dla siebie, lub swojego przedsiębiorstwa. Wrzucasz nazwę firmy do wyszukiwarki i wchodzisz na jej stronę. Poza spojrzeniem na ofertę, klienci najczęściej sprawdzają na Twój tekst „O nas” / „O firmie”. Prawdopodobnie Ty też chcesz wykorzystać ten potencjał. Czy wiesz, jak napisać atrakcyjną dla odbiorców […]

Czytaj dalej
Tone of voice Twojej marki. Zbuduj solidny element strategii komunikacji marki

Jak stworzyć Tone of voice marki? Dobre pytanie, na które spróbujemy odpowiedzieć w tym artykule. Przedstawimy także, jak wygląda proces tworzenia jednego z kluczowych filarów strategii komunikacji marki. No to co? No to Frugo! Ekhm… zapraszamy. Przystawka: Amazon umie w komunikację W artykułach na naszym blogu przewijają się tematy związane ze strategią komunikacji. Dzisiaj skupimy […]

Czytaj dalej
1 2 3 9
Marketingowe Wsparcie Biznesu RIKONA

RIKONA sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa
NIP: 525-286-81-14
REG: 389326473

Polityka prywatności

KONTAKT

2022 Rikona sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu